Tuyển 33 Nam/ Nữ Chế Biến Gia Công Thịt làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 33 Nam/ Nữ Chế Biến Gia Công Thịt làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 33 Nam/ Nữ Chế Biến Gia Công Thịt làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản...
Tuyển 9 Nữ TTS Trồng Nho làm việc ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ TTS Trồng Nho làm việc ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 9 Nữ TTS Trồng Nho làm việc ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản theo...
Tuyển 9 Nữ TTS Trồng hành,chế biến hành và rau ở tỉnh Shiga Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ TTS Trồng hành,chế biến hành và rau ở tỉnh Shiga Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 9 Nữ TTS Trồng hành,chế biến hành và rau làm việc ở tỉnh Shiga...
Tuyển 9 Nam TTS làm Nhựa ở tỉnh Toyama Nhật Bản

Tuyển 9 Nam TTS làm Nhựa ở tỉnh Toyama Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 9 Nam TTS làm  Nhựa ở tỉnh Toyama Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 6 Nam TTS Chống Thấm và Bắn Keo làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 6 Nam TTS Chống Thấm và Bắn Keo làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 6 Nam TTS Chống Thấm và Bắn Keo làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản theo...
Tuyển 9 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Nagasaki Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Nagasaki Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 9 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Nagasaki Nhật Bản...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !