Tuyển 6 Nữ làm Điện Tử 1 năm ở tỉnh Fukuoka

Tuyển 6 Nữ làm Điện Tử 1 năm ở tỉnh Fukuoka

Chúng tôi đang cần tuyển 6 Nữ làm Điện Tử 1 năm ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản  – Hỗ trợ 60.000 Yen ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 25.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương...
Tuyển 9 nam gia công dây điện 1 năm ở Saitama

Tuyển 9 nam gia công dây điện 1 năm ở Saitama

Chúng tôi đang cần tuyển 9 nam gia công dây điện HĐ 1 năm  ở Saitama Nhật Bản  – Hỗ trợ 60.000 Yen ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 25.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức...
Tuyển 6 nam làm mộc ở tỉnh Hokkaido

Tuyển 6 nam làm mộc ở tỉnh Hokkaido

Chúng tôi đang tuyển 6 nam làm mộc ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản – Hỗ trợ 60 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao...
Tuyển 6 nam hàn bán tự động ở tỉnh Fukuoka

Tuyển 6 nam hàn bán tự động ở tỉnh Fukuoka

Chúng tôi đang tuyển 6 nam hàn bán tự động ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản – Hỗ trợ 60 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức...
Tuyển 9 nữ giặt là HĐ 1 năm ở Kyoto

Tuyển 9 nữ giặt là HĐ 1 năm ở Kyoto

Chúng tôi đang cần tuyển 9 nữ giặt là  HĐ 1 năm ở Kyoto Nhật Bản  -Hỗ trợ 60.000 Yen ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 25.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng...
Tuyển 6 nam hàn bán tự động ở Fukuoka

Tuyển 6 nam hàn bán tự động ở Fukuoka

Chúng tôi đang tuyển 6 nam hàn bán tự động ở Fukuoka Nhật Bản  theo hệ Thực tập sinh phái cử – Hỗ trợ 60 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí)...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !