Tuyển 9 Nữ May Chăn Ga Gối Đệm làm việc ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ May Chăn Ga Gối Đệm làm việc ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 9 Nữ May Chăn Ga Gối Đệm làm việc ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản theo...
Tuyển 12 Nam/Nữ TTS Đánh Bóng, Hoàn Thiện Dụng Cụ ở tỉnh Kobe Nhật Bản

Tuyển 12 Nam/Nữ TTS Đánh Bóng, Hoàn Thiện Dụng Cụ ở tỉnh Kobe Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 12 Nam/Nữ TTS Đánh Bóng Hoàn Thiện Dụng Cụ ở tỉnh Kobe Nhật Bản...
Tuyển 30 Nam TTS làm Giàn Giáo ở tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 30 Nam TTS làm Giàn Giáo ở tỉnh Aichi Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 30 Nam TTS làm Giàn Giáo ở tỉnh Aichi Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 30 Nam TTS làm Cốt Thép ở tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 30 Nam TTS làm Cốt Thép ở tỉnh Aichi Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 30 Nam TTS làm Cốt Thép ở tỉnh Aichi Nhật Bản  theo hệ Thực tập...
Tuyển 94 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Kumamoto Nhật Bản

Tuyển 94 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Kumamoto Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển  94 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Kumamoto Nhật Bản...
Tuyển 12 Nữ TTS Chế Biến Đồ Ăn Kèm làm việc ở tỉnh Kanagawa Nhật Bản

Tuyển 12 Nữ TTS Chế Biến Đồ Ăn Kèm làm việc ở tỉnh Kanagawa Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 12 Nữ TTS Chế Biến Đồ Ăn Kèm làm việc ở tỉnh Kanagawa Nhật Bản...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !