Tuyển 12 kỹ sư IT làm việc ở Wakayama

Tuyển 12 kỹ sư IT làm việc ở Wakayama

Chúng tôi đang cần tuyển 12 kỹ sư IT làm việc ở Wakayama Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ và đãi...
Tuyển 4 kỹ sư vận hành máy ở tỉnh Saitama

Tuyển 4 kỹ sư vận hành máy ở tỉnh Saitama

Chúng tôi đang cần tuyển 4 kỹ sư vận hành máy ở tỉnh Saitama Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được trợ cấp bảo lãnh vợ con sang Nhật sinh sống – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức...
Tuyển 3 kỹ sư cơ khí ở tỉnh Saitama

Tuyển 3 kỹ sư cơ khí ở tỉnh Saitama

Chúng tôi đang cần tuyển 3 kỹ sư cơ khí  ở tỉnh Saitama Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ và đãi ngộ...
Tuyển 6 kỹ sư may ghế ô tô ở tỉnh Aichi

Tuyển 6 kỹ sư may ghế ô tô ở tỉnh Aichi

Chúng tôi đang cần tuyển 6 kỹ sư may ghế ô tô ở tỉnh Aichi Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ và đãi...
Tuyển 6 kỹ sư bảo dưỡng ô tô ở kanagawa

Tuyển 6 kỹ sư bảo dưỡng ô tô ở kanagawa

Chúng tôi đang cần tuyển 6 kỹ sư bảo dưỡng ô tô ở kanagawa Nhật Bản – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ và đãi...
Tuyển 3 kỹ sư cơ khí ở tỉnh Gifu Nhật Bản

Tuyển 3 kỹ sư cơ khí ở tỉnh Gifu Nhật Bản

Chúng tôi đang cần tuyển 3 kỹ sư cơ khí ở tỉnh Gifu Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ và đãi ngộ...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !