Tuyển 12 kỹ sư IT làm việc ở Wakayama

Tuyển 12 kỹ sư IT làm việc ở Wakayama

Chúng tôi đang cần tuyển 12 kỹ sư IT làm việc ở Wakayama Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ và đãi...
Tuyển 3 nữ phiên dịch ở tỉnh Oita Nhật Bản

Tuyển 3 nữ phiên dịch ở tỉnh Oita Nhật Bản

Chúng tôi đang cần tuyển 3 nữ phiên dịch ở tỉnh Oita Nhật Bản theo hệ Kỹ Thuật Viên – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các...
Tuyển 60 kỹ sư xây dựng sang làm việc tại Nhật Bản

Tuyển 60 kỹ sư xây dựng sang làm việc tại Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 60 kỹ sư xây dựng sang làm việc tại Nhật Bản theo hệ Kỹ Thuật...
Tuyển 06 kỹ sư Hàn làm việc ở tỉnh HYUOGO Nhật Bản

Tuyển 06 kỹ sư Hàn làm việc ở tỉnh HYUOGO Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 kỹ sư Hàn làm việc ở tỉnh HYUOGO Nhật Bản theo hệ Kỹ Thuật...
Tuyển 6 kỹ sư bảo trì máy in làm việc ở tỉnh Ishikawa Nhật Bản

Tuyển 6 kỹ sư bảo trì máy in làm việc ở tỉnh Ishikawa Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 06 kỹ sư bảo trì máy in làm việc ở tỉnh Ishikawa Nhật Bản theo...
Tuyển 6 kỹ sư bảo trì máy in làm việc ở tỉnh Ishikawa Nhật Bản

Tuyển 06 Kỹ sư thiết kế website sang Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển  06 Kỹ sư thiết kế website sang Nhật Bản làm việc tại tỉnh...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !