Tuyển 6 Nam TTS San Nền làm việc ở tỉnh Fukuoka  Nhật Bản

Tuyển 6 Nam TTS San Nền làm việc ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 6 Nam TTS San Nền ở tỉnh Fukuoka  Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 6 Nam TTS Hàn làm việc ở FuKuShima Nhật Bản

Tuyển 6 Nam TTS Hàn làm việc ở FuKuShima Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 6 Nam TTS Hàn làm việc tại FuKuShima Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 9 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc ở tỉnh Nagano Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc ở tỉnh Nagano Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 9 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc ở tỉnh Nagano Nhật Bản theo...
Tuyển 3 Nữ Gia Công Dập Kim Loại ở tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 3 Nữ Gia Công Dập Kim Loại ở tỉnh Aichi Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 3 Nữ Gia Công Dập Kim Loại ở  tỉnh Aichi Nhật Bản theo hệ Thực...
Tuyển 3 Nam gia công chế tạo sắt thép làm việc ở tỉnh FUKUSHIMA Nhật Bản

Tuyển 3 Nam gia công chế tạo sắt thép làm việc ở tỉnh FUKUSHIMA Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 3 nam gia công chế tạo sắt thép làm việc ở tỉnh Fukushima Nhật...
Tuyển 3 Nam TTS Lắp Giàn Giáo làm việc 1 năm ở tỉnh IBARAKI Nhật Bản

Tuyển 3 Nam TTS Lắp Giàn Giáo làm việc 1 năm ở tỉnh IBARAKI Nhật Bản

Lao động Nhật bản là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 3 Nam TTS  Lắp Giàn Giáo làm việc 1 năm tại tỉnh IBARAKI Nhật...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !