Tuyển 10 nữ Trồng Nấm tỉnh Nagano Nhật Bản

Tuyển 10 nữ Trồng Nấm tỉnh Nagano Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 10 nữ Trồng Nấm tỉnh Nagano Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái...
Tuyển 10 Nữ Đóng gói tỉnh Shizuoka Nhật Bản

Tuyển 10 Nữ Đóng gói tỉnh Shizuoka Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 10 Nữ Đóng gói tỉnh Shizuoka Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái...
Tuyển 05 Nam xây dựng tỉnh Fukui Nhật Bản.

Tuyển 05 Nam xây dựng tỉnh Fukui Nhật Bản.

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần  tuyển 05 Nam Xây dựng xì tỉnh Fukui Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 06 Nam Hàn tix tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 06 Nam Hàn tix tỉnh Aichi Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần  tuyển 06 Nam Hàn xì tỉnh Aichi Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái...
Tuyển 36 Nữ Cơm hộp tỉnh Ibaraki- ĐH Víp

Tuyển 36 Nữ Cơm hộp tỉnh Ibaraki- ĐH Víp

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 36 Nữ Cơm hộp tỉnh Ibaraki Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái...
Tuyển 9 Nam Nữ đơn hàng Dập kim loại tỉnh Fukushima Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Nữ đơn hàng Dập kim loại tỉnh Fukushima Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần 9 Nam Nữ đơn hàng Dập kim loại tỉnh Fukushima Nhật Bản theo hệ Thực...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !