Tuyển 03 Nam Sơn kim loại tỉnh Hyogo.

Tuyển 03 Nam Sơn kim loại tỉnh Hyogo.

Công ty cổ phần Kết nối Nhân lực Việt là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 03 Nam Sơn kim loại tỉnh Hyogo Nhật Bản theo...
Tuyển 4 Nam Đúc tỉnh Hyogo Nhật Bản

Tuyển 4 Nam Đúc tỉnh Hyogo Nhật Bản

Công ty cổ phần Kết nối Nhân lực Việt là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 4 Nam Đúc tỉnh Hyogo Nhật Bản theo hệ Thực...
Nam sản xuất Thùng bìa cattong- lao động Nhật

Nam sản xuất Thùng bìa cattong- lao động Nhật

Công ty cổ phần Kết nối Nhân lực Việt là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 03 Nam sản xuất bìa cattong tại Osaka Nhật...
Tuyển gấp Nữ làm trong xưởng Mạ- lao động Nhật Bản

Tuyển gấp Nữ làm trong xưởng Mạ- lao động Nhật Bản

Công ty cổ phần Kết nối Nhân lực Việt là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 04 Nữ Mạ điện tỉnh Hyogo Nhật Bản theo...
Lao động Nhật Bản => Nam chăn nuôi tỉnh Ibaraki đơn hàng 3 năm.

Lao động Nhật Bản => Nam chăn nuôi tỉnh Ibaraki đơn hàng 3 năm.

Công ty cổ phần Kết nối Nhân lực Việt là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển số lượng lớn Nam công nhân sang Nhật Bản...
Gấp => 40 Nam đi lao động 1 năm Nhật Bản

Gấp => 40 Nam đi lao động 1 năm Nhật Bản

Công ty cổ phần Kết nối Nhân lực Việt là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển số lượng lớn Nam công nhân sang Nhật Bản...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !