Tuyển 9 TTS Nam Sản Xuất Bìa Catton làm việc ở tỉnh Nara Nhật Bản

Tuyển 9 TTS Nam Sản Xuất Bìa Catton làm việc ở tỉnh Nara Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang Tuyển 9 TTS Nam Sản Xuất Bìa Catton làm việc ở tỉnh Nara Nhật Bản theo...
Tuyển 18 TTS Nam Vận Hành Máy Phay làm việc ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản

Tuyển 18 TTS Nam Vận Hành Máy Phay làm việc ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang Tuyển 18 TTS Nam Vận Hành Máy Phay làm việc ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản theo...
Tuyển 6 TTS Nam dập kim loại làm việc 1năm ở tỉnh Tokyo Nhật Bản

Tuyển 6 TTS Nam dập kim loại làm việc 1năm ở tỉnh Tokyo Nhật Bản

Lao động Nhật bản là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần Tuyển 6 TTS Nam dập kim loại làm việc 1 năm ở tỉnh Tokyo Nhật Bản theo...
Tuyển 18 Nam Hàn Ống làm việc ở tinh EHYME Nhật Bản

Tuyển 18 Nam Hàn Ống làm việc ở tinh EHYME Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần Tuyển 18 Nam Hàn Ống làm việc tại tinh EHYME Nhật Bản theo hệ Thực...
Tuyển 30 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc ở tỉnh NIGATA Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc ở tỉnh NIGATA Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần Tuyển 30 Nữ Chế biến thực phẩm làm việc ở tỉnh NiGATA Nhật Bản theo...
Tuyển 6 TTS Nam Trồng Rau Trong Nhà Kính tại tỉnh SAGA Nhật Bản

Tuyển 6 TTS Nam Trồng Rau Trong Nhà Kính tại tỉnh SAGA Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang Tuyển 6  TTS Nam Trồng Rau Trong Nhà Kính tại tỉnh SAGA Nhật Bản theo...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !