Tuyển 18 Nam Đúc Nhựa làm việc tại Tỉnh OSAKA Nhật Bản

Tuyển 18 Nam Đúc Nhựa làm việc tại Tỉnh OSAKA Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang Tuyển 18 Nam Đúc Nhựa làm việc tại tỉnh OSAKA Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 3 TTS Nam làm Nông Nghiệp Trồng Trọt tại Hyogo Nhật Bản

Tuyển 3 TTS Nam làm Nông Nghiệp Trồng Trọt tại Hyogo Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang Tuyển 3 TTS Nam làm Nông Nghiệp Trồng Trọt tại Hyogo Nhật Bản theo...
Tuyển 6 nữ May Mặc tỉnh Akita Nhật Bản

Tuyển 6 nữ May Mặc tỉnh Akita Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 6 nữ May Mặc tỉnh Akita Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái cử....
Tuyển 50 Nữ Giặt Là làm việc tại tỉnh Ibaraki và Kanagawa Nhật Bản

Tuyển 50 Nữ Giặt Là làm việc tại tỉnh Ibaraki và Kanagawa Nhật Bản

Lao động Nhật bản là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 50 Nữ Giặt Là làm việc tại tỉnh Ibaraki và Kanagawa Nhật Bản theo...
Tuyển gấp 3 Nam đóng sách sang Nhật làm việc

Tuyển gấp 3 Nam đóng sách sang Nhật làm việc

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi cần tuyển 03 Nam đóng sách làm việc tại tỉnh Aichi Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 42 Nam Sơn kim loại sang Nhật lao động

Tuyển 42 Nam Sơn kim loại sang Nhật lao động

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang 42 Nam Sơn kim loại làm việc tại Tokyo Nhật Bản theo hệ Thực tập...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !