Tuyển 36 Nữ cơm hộp tỉnh Miyazaki, nghiệp đoàn VIP Nhật Bản

Tuyển 36 Nữ cơm hộp tỉnh Miyazaki, nghiệp đoàn VIP Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển  36 Nữ cơm hộp tỉnh Miyazaki Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái...
Tuyển 30 Nữ Chế biến thủy sản tỉnh Yamaguchi Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ Chế biến thủy sản tỉnh Yamaguchi Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển  30 Nữ Chế biến thủy sản tỉnh Yamaguchi Nhật Bản theo hệ Thực...
Tuyển 06 Nam Lái máy công trình tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 06 Nam Lái máy công trình tỉnh Aichi Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang 06 Nam Lái máy công trình tỉnh Aichi Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái...
Tuyển 30 Nữ Trồng Nấm Tỉnh Kagawa Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ Trồng Nấm Tỉnh Kagawa Nhật Bản

Tuyển 10 nữ Trồng Nấm tỉnh Nagano Nhật Bản Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 30 Nữ Trồng Nấm Tỉnh...
Tuyển 21 Nữ Chế biến thực phẩm tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 21 Nữ Chế biến thực phẩm tỉnh Aichi Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển  21 Nữ Chế biến thực phẩm tỉnh Aichi Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 09 Nam Tiện làm việc tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản

Tuyển 09 Nam Tiện làm việc tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang 09 Nam Cơ khí- Tiện tỉnh Ibaraki Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái cử....

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !