Tuyển 24 công nhân bảo trì tòa nhà ở Tokyo

Tuyển 24 công nhân bảo trì tòa nhà ở Tokyo

Chúng tôi đang cần tuyển 24 công nhân bảo trì tòa nhà ở Tokyo Nhật Bản  – Hỗ trợ 60.000 Yen ( đã bao gồm tiền ăn) ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) –...
Tuyển 6 nam hàn bán tự động ở  Yamaguchi  

Tuyển 6 nam hàn bán tự động ở Yamaguchi  

Chúng tôi đang tuyển 6 nam hàn bán tự động ở Yamaguchi Nhật Bản – Hỗ trợ 50 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương...
Tuyển 12 nam dập kim loại ở tỉnh Fukuoka

Tuyển 12 nam dập kim loại ở tỉnh Fukuoka

Chúng tôi đang tuyển 12 nam dập kim loại ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản   – Hỗ trợ 50 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức...
Tuyển 6 nam làm Nông Nghiệp ở tỉnh Nagasaki

Tuyển 6 nam làm Nông Nghiệp ở tỉnh Nagasaki

Chúng tôi đang tuyển 6 nam làm Nông Nghiệp ở tỉnh Nagasaki  Nhật Bản  theo hệ Thực tập sinh phái cử – Hỗ trợ 60 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi...
Tuyển 9 nam Hàn phụ tùng máy ở Nigata

Tuyển 9 nam Hàn phụ tùng máy ở Nigata

Chúng tôi đang tuyển 9 nam Hàn phụ tùng máy ở Nigata Nhật Bản – Hỗ trợ 60 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao...
Tuyển 3 nữ trồng rau ở tỉnh Nagasaki

Tuyển 3 nữ trồng rau ở tỉnh Nagasaki

Chúng tôi đang cần tuyển 3 nữ trồng rau ở tỉnh Nagasaki Nhật Bản  – Hỗ trợ 60.000 Yen ( đã bao gồm tiền ăn) ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !