Tuyển 9 nam lăn sơn ở Osaka

Tuyển 9 nam lăn sơn ở Osaka

Chúng tôi đang tuyển 9 nam  lăn sơn ở Osaka Nhật Bản  – Hỗ trợ 60 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng...
Tuyển 30 nữ vận hành máy sợi ở Nagano

Tuyển 30 nữ vận hành máy sợi ở Nagano

Chúng tôi đang cần tuyển 30 nữ vận hành máy sợi ở Nagano Nhật Bản – Hỗ trợ 60.000 Yen ( đã bao gồm tiền ăn) ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được...
Tuyển 21 nữ giặt là 1 năm ở Osaka

Tuyển 21 nữ giặt là 1 năm ở Osaka

Chúng tôi đang cần tuyển 21 nữ giặt là 1 năm  ở Osaka Nhật Bản  – Hỗ trợ 60.000 Yen ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 25.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng...
Tuyển 6 nữ làm bánh mỳ ở Mine Ken

Tuyển 6 nữ làm bánh mỳ ở Mine Ken

Chúng tôi đang cần tuyển 6 nữ làm bánh mỳ ở Mine Ken Nhật Bản  – Hỗ trợ 60.000 Yen ( đã bao gồm tiền ăn) ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng...
Tuyển 9 nam lắp giàn giáo ở Shizuoka

Tuyển 9 nam lắp giàn giáo ở Shizuoka

Chúng tôi đang tuyển 9 nam lắp giàn giáo ở Shizuoka Nhật Bản – Hỗ trợ 60 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao...
Tuyển 6 nữ gia công nhựa ở Shizuoka

Tuyển 6 nữ gia công nhựa ở Shizuoka

Chúng tôi đang cần tuyển 6 nữ gia công nhựa ở Shizuoka Nhật Bản   – Hỗ trợ 60.000 Yen ( đã bao gồm tiền ăn) ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !