Tuyển 16 Nữ  Điều Dưỡng làm việc ở tỉnh Fukuoka/ Nagasaki  Nhật Bản

Tuyển 16 Nữ  Điều Dưỡng làm việc ở tỉnh Fukuoka/ Nagasaki  Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 16 Nữ  Điều Dưỡng làm việc ở tỉnh Fukuoka/ Nagasaki  Nhật Bản...
Tuyển 15 Nữ Bảo Trì Máy làm việc ở tỉnh Toyama Nhật Bản

Tuyển 15 Nữ Bảo Trì Máy làm việc ở tỉnh Toyama Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 15 Nữ Bảo Trì Máy làm việc ở tỉnh Toyama Nhật Bản theo hệ Thực...
Tuyển 18 Nam làm Giàn Giáo ở tỉnh Hyogo Nhật Bản

Tuyển 18 Nam làm Giàn Giáo ở tỉnh Hyogo Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 18 Nam làm Giàn Giáo ở tỉnh Hyogo Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 9 Nữ Lắp Ráp Linh kiện Điện Tử làm việc ở tỉnh Gifu Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ Lắp Ráp Linh kiện Điện Tử làm việc ở tỉnh Gifu Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 9 Nữ Lắp Ráp Linh kiện Điện Tử làm việc ở tỉnh Gifu Nhật Bản...
Tuyển 6 Nữ Kỹ Sư Lễ Tân Khách Sạn làm việc ở tỉnh Kumamoto Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ Kỹ Sư Lễ Tân Khách Sạn làm việc ở tỉnh Kumamoto Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 6 Nữ Kỹ Sư Lễ Tân Khách Sạn  làm việc ở tỉnh Kumamoto Nhật...
Tuyển 12 Nữ Kỹ Điện/ Điện Tử  làm việc ở Nhật Bản

Tuyển 12 Nữ Kỹ Điện/ Điện Tử  làm việc ở Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 12 Nữ Kỹ Điện/ Điện Tử  làm việc ở Nhật Bản theo hệ Kỹ Thuật...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !