Tuyển 3 Nam Kỹ Phiên Dịch làm việc ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản

Tuyển 3 Nam Kỹ Phiên Dịch làm việc ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 3 Nam Kỹ Phiên Dịch làm việc ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản theo...
Tuyển 3 Nam/ Nữ Kỹ Sư Thiết Kế ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản

Tuyển 3 Nam/ Nữ Kỹ Sư Thiết Kế ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 3 Nam/ Nữ Kỹ Sư Thiết Kế ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản theo hệ Kỹ...
Tuyển 15 Nữ Kỹ Sư Lễ Tân ở tỉnh Osaka Nhật Bản

Tuyển 15 Nữ Kỹ Sư Lễ Tân ở tỉnh Osaka Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 15 Nữ Kỹ Sư Lễ Tân ở tỉnh Osaka Nhật Bản theo hệ Kỹ Thuật...
Tuyển 9 Nữ May Ghế Ô tô làm việc ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ May Ghế Ô tô làm việc ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 9 Nữ May Ghế Ô tô  làm việc ở tỉnh Fukuoka Nhật Bản theo hệ Thực...
Tuyển 6 Nam Buộc Thép làm việc ở tỉnh Tokyo Nhật Bản

Tuyển 6 Nam Buộc Thép làm việc ở tỉnh Tokyo Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 6 Nam Buộc Thép làm việc ở tỉnh Tokyo Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 9 Nam Cốp Pha làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Cốp Pha làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển  9 Nam Cốp Pha làm việc ở tỉnh Aichi Nhật Bản  theo hệ Thực tập...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !