Tuyển 6 kỹ sư hàn-chế tạo cốt thép ở Saitama

Tuyển 6 kỹ sư hàn-chế tạo cốt thép ở Saitama

Chúng tôi đang cần tuyển 6 kỹ sư hàn – chế tạo cốt thép ở Saitama Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các...
Tuyển 6 kỹ sư điều khiển máy ở tỉnh Osaka

Tuyển 6 kỹ sư điều khiển máy ở tỉnh Osaka

Chúng tôi đang cần tuyển 6 kỹ sư điều khiển máy ở tỉnh Osaka Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ và...
Tuyển 15 kỹ sư xây dựng không tiếng ở Shizuoka

Tuyển 15 kỹ sư xây dựng không tiếng ở Shizuoka

Chúng tôi đang cần tuyển 15 kỹ sư xây dựng không tiếng ở Shizuoka Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ...
Tuyển 9 nam đóng gói ở tỉnh Nara Nhật Bản

Tuyển 9 nam đóng gói ở tỉnh Nara Nhật Bản

Chúng tôi đang tuyển 9 nam đóng gói ở tỉnh Nara Nhật Bản   – Hỗ trợ 65 000Yen đào tạo tháng đầu ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập 20.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao...
Tuyển 9 công nhân giặt là HĐ 1 năm ở Shizuoka

Tuyển 9 công nhân giặt là HĐ 1 năm ở Shizuoka

Chúng tôi đang cần tuyển 9 công nhân giặt là HĐ 1 năm ở Shizuoka Nhật Bản  – Hỗ trợ 60.000 Yen ngay khi sang Nhật, hưởng mức làm thêm cao, trung bình từ 10-20 triệu/tháng. Tổng thu nhập lên đến 25.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương...
Tuyển 15 kỹ sư cơ khí không tiếng ở Shizuoka

Tuyển 15 kỹ sư cơ khí không tiếng ở Shizuoka

Chúng tôi đang cần tuyển 15 kỹ sư cơ khí không tiếng ở Shizuoka Nhật Bản  – Tổng thu nhập lên đến 40.000.000đ/tháng ( đã trừ hết chi phí) – Được hưởng mức lương cao xứng đáng với năng lực và công sức trong công việc. – Được hưởng đầy đủ các chế độ và...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !