Tuyển 9 Nam Sơn Kim Loại  làm việc ở tỉnh Fukui Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Sơn Kim Loại làm việc ở tỉnh Fukui Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển  9 Nam Sơn Kim Loại  làm việc ở tỉnh Fukui Nhật Bản  theo hệ Thực...
Tuyển 20 Nam/ Nữ Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Chiba Nhật Bản

Tuyển 20 Nam/ Nữ Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Chiba Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 20 Nam/ Nữ Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Chiba Nhật Bản  theo...
Tuyển 45 Nam TTS Vận Hành Máy Xây Dựng ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Tuyển 45 Nam TTS Vận Hành Máy Xây Dựng ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 45 Nam TTS Vận Hành Máy Xây Dựng ở tỉnh Hokkaido  Nhật Bản  theo...
Tuyển 24 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Tuyển 24 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 24 Nữ TTS Chế Biến Thực Phẩm làm việc ở tỉnh Hokkaido Nhật Bản...
Tuyển 30 Nữ TTS Gia công và kiểm tra vật liệu y tế ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ TTS Gia công và kiểm tra vật liệu y tế ở tỉnh Shizuoka Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 30 Nữ TTS Gia công và kiểm tra vật liệu y tế ở tỉnh Shizuoka...
Tuyển 9 Nam TTS đã về nước quay lại làm hàn bán tự động ở Nhật Bản

Tuyển 9 Nam TTS đã về nước quay lại làm hàn bán tự động ở Nhật Bản

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang tuyển 9 Nam TTS đã về nước quay lại làm hàn bán tự động ở Nhật Bản  theo...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !