Chấn chỉnh hoạt động tám công ty XKLĐ

Vinamotor, Vihatico, Letco, Vinatex-LC, Vivaso, Petromanning, Vietcom Human, Tradimexco. Nguyên nhân là do nhiều lao động trong nước được các công ty này đưa sang Đài Loan làm việc đã hợp tác với các công ty môi giới Đài Loan thu phí cao hơn so với quy định, cộng với...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !