Tuyển 09 Nữ Chế biến thủy sản Tỉnh Nagasaki Nhật Bản

Tuyển 09 Nữ Chế biến thủy sản Tỉnh Nagasaki Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển  09 Nữ Chế biến thủy sản Tỉnh Nagasaki Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 05 Nam xây dựng tỉnh Fukui Nhật Bản.

Tuyển 05 Nam xây dựng tỉnh Fukui Nhật Bản.

 Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần  tuyển 05 Nam Xây dựng xì tỉnh Fukui Nhật Bản theo hệ Thực tập...
Tuyển 36 Nữ Cơm hộp tỉnh Ibaraki- ĐH Víp

Tuyển 36 Nữ Cơm hộp tỉnh Ibaraki- ĐH Víp

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 36 Nữ Cơm hộp tỉnh Ibaraki Nhật Bản theo hệ Thực tập sinh phái...
Tuyển 9 Nam Nữ đơn hàng Dập kim loại tỉnh Fukushima Nhật Bản

Tuyển 9 Nam Nữ đơn hàng Dập kim loại tỉnh Fukushima Nhật Bản

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần 9 Nam Nữ đơn hàng Dập kim loại tỉnh Fukushima Nhật Bản theo hệ Thực...
Tuyển 09 Nữ Chế biến thủy sản Tỉnh Nagasaki Nhật Bản

Tuyển 03 Nữ Chế biến Thủy sản tỉnh Hokkaido

Lao động Nhật Bản  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 03 Nữ đơn hàng Chế biến thủy sản tỉnh Hokkaido Nhật Bản theo...

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !