Nhật Bản có 5 loại trường học chủ yếu sau đây: đại học, cao học (chương trình thạc sĩ và tiến sĩ), đại học ngắn hạn, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp.

(1) Đại học
Nhật Bản có ba loại trường đại học sau: quốc lập, công lập (các trường do chính quyền địa phương như các tỉnh thành lập) và dân lập. Nhật Bản hiện nay có tất cả khoảng 700 trường đại học. Số năm học đại học là 4 năm. Tuy nhiên, các ngành y, nha, thú y có số năm học là 6 năm.

(2) Cao học
Thời gian học: thường chia thành hai chương trình, chương trình thạc sĩ 2 năm và tiến sĩ 3 năm. Tuy nhiên, với các ngành y, nha, thú y, sau khi học ở bậc đại học 6 năm sẽ chuyển lên học cao học liền 4 năm và lấy bằng tiến sĩ. Có một số trường không tách rời hai chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, mà đào tạo liền 5 năm lấy bằng Tiến sĩ, và một số trường chỉ đào tạo chương trình tiến sĩ 3 năm cho những người đã có bằng Thạc sĩ.

(3) Đại học ngắn hạn
Thời gian học thường khoảng 2 hoặc 3 năm. Trong đó, số ngành nhân văn, giáo dục, xã hội, kinh tế gia đình chiếm hơn một nửa.

(4) Cao đẳng
Đây là trường dành cho đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở, đào tạo 5 năm (đối với ngành hành hải là 5 năm 6 tháng), trang bị những kỹ năng cần thiết của một nghề nào đó, chủ yếu là kỹ thuật và hàng hải.
Trên toàn Nhật Bản có khoảng 60 trường cao đẳng bao gồm cả quốc lập, công lập và dân lập.
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ trang web sau:
-Trang web của Bộ Khoa học và Giáo dục Nhật Bản : (http://www.mext.go.jp)
-Trang web của Hiệp hội các Trường Cao đẳng quốc lập: (http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/koho/)

Có thể bạn quan tâm  Khái niệm Chương trình TTS Kỹ năng Nhật Bản

(5) Trung học chuyên nghiệp
Đây là trường đào tạo các loại kỹ thuật, kiến thức, kỹ năng phục vụ cuộc sống. Thời gian đào tạo khoảng 2 năm.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ trang web của Hiệp hội các trường dạy nghề Tokyo sau đây : (http://www.tsk.or.jp)

Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm thông tin về các trường tại trang web sau: (http://www.jpss.jp/eng/index.html)

Nhận thông tin ĐƠN HÀNG có giá trị ?

Điền thông tin bên dưới hoặc gọi cho tôi 093 221 0000

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Share This